top of page

Інженерні вишукування в будівництві

Виконання будь-якого будівельного проекту пов'язане з аналізом існуючих умов.
Для будівництва виділяють два найбільш важливих дослідження, які служать основою для проектування і дає широку картину про існуючі умови.

Інженерно-геодезичні вишукування

I Інженерно-геодезичні вишукування

Для чого потрібні інженерно-геодезичні дослідження?

Інженерно-геодезичні вишукування або - просто геодезична зйомка, геодезичні дослідження. Потрібні для отримання інформації про рельєф і ситуації місцевості, є основою для проектування, і для проведення інших видів вишукувань і обстежень.

Хто виконує інженерно-геодезичні дослідження?

Інженерно-геодезичні дослідження може виконувати як окремий фахівець з відповідним сертифікатом і обладнанням, що провадить підприємницьку діяльність, так і організація, в штаті якої є подібні фахівці. Сучасним обладнанням для досліджень є електронні тахеометри. Як правило, для проведення робіт достатньо двох осіб. Терміни проведення залежать від складності рельєфу, обсягу робіт та погодних умов.

Що повинні включати в себе інженерно-геодезичні вишукування?

    Топографічний план в масштабі 1:500 з нанесеними:

 • межами ділянки і межами сусідніх ділянок (з нанесеними кадастровими номерами),

 • контурами   будівель і споруд в місці зйомки із зазначенням їх функції (житлове / не житлове),

 • всі інженерні мережі, як надземні, так і підземні із зазначенням червоних ліній вздовж вулиць,

 • дерева і чагарники, паркани і огорожі, охоронні зони лісу і берегових ліній,

 • горизонталі та позначення насипів і виїмок,

 • вертикальні позначки в прийнятій системі висот (стандарт для країн СНД - Балтійська система висот),

 • реперні точки в прийнятій системі координат (найчастіше через кожні 50 м для масштабу 1:500),

 • вказівка ​​сторін світу,

 • умовні позначення, які пояснюють що зображено лініями кожного типу і кольору

    На топографічному плані повинен бути проставлений штамп, в якому зазначено:

 • назва організації, яка виконала зйомку,

 • повна адреса об'єкта,

 • прізвище та ініціали фахівця,

 • прийнята система координат,

 • прийнята система висот,

 • дата зйомки,

 • друк про те, що зйомка придатна і актуальна

    Також, хорошим тоном по відношенню до проектувальників прийнята видача результатів досліджень в електронному вигляді для швидкості інтеграції та моделювання рельєфу місцевості.

приклад топографічного плану

 зображено приклад геодізеческой зйомки у вигляді топографічного плану

II Інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геологічні вишукування

Для чого потрібні інженерно-геологічні вишукування?

Інженерно-геологічні вишукування або просто - геологічні вишукування або геологія - в розмовному, необхідні для складання повної картини про існуючі:

 • грунтих, їх типи, потужності (товщини) шарів, фізико-механічні характеристики, які потрібні перш за все для розрахунку їх несучої здатності. Це має значення для розрахунку фундаментів,

 • воді, її рівні щодо поверхні, її складу відносно агресивності по відношенню до будівельними матеріалами,

 • сезонні зміни в районі будівництва з урахуванням накопиченої за роки інформації по даному регіону.

Хто виконує інженерно-геологічні вишукування?

Інженерно-геологічні вишукування виконують спеціалізовані організації, в штаті яких є фахівці з відповідними сертифікатами, а також спеціалізована бурова техніка та лабораторія для проведення випробувань.

Який правильний порядок проведення досліджень?

Правильним етапом для проведення польових робіт буде етап, коли у вас вже є геодезичні дослідження території та ескізний проект або ескізні наміри забудови, які дадуть розуміння за місцем розташування майбутньої будови, його конфігурації та поверховості. Так як для різних об'єктів буде потрібно різна ступінь дослідження грунтiв. Простіше кажучи, чим більше поверховість будівлі, його вага, тим глибше свердловини для отримання зразків. Як правило, для малоповерхової забудови досліджувана товща лежить в межах 10 м. Кількість свердловин залежить від конфігурації будівлі, але бажано не менше 3-х, для того, щоб отримати 2 розрізи в межах забудови будівлі.
Слід брати до уваги, що свердловини буряться з автоколiсної техніки. І слід організувати під'їзд для неї на будівельний майданчик.
Терміни проведення польових робіт залежать від складності рельєфу, обсягу робіт та погодних умов. Лабораторні роботи та написання звіту - приблизно 2 тижні, в залежності від обсягу.

Що повинні включати в себе інженерно-геологічні вишукування?

Після польових і лабораторних випробувань видається - технічний звіт про інженерно-геологічні дослідження, який складається з 3-х частин:

 1. Пояснювальна записка технічного звіту :

 • геолого-літологічна будова,

 • гідрогеологічні умови,

 • фізико-механічні властивості грунтів,

 • висновки,

 • список літератури і нормативних документів.

 2. Текстові додатки технічного звіту:

 • опис інженерно-геологічних виробок,

 • зведена таблиця результатів лабораторних визначень властивостей грунтів по ІГЕ,

 • нормативні та розрахункові характеристики грунтів,

 • результати хімічного аналізу грунтів,

 • результати хімічного аналізу води,

 • оцінка потенційної подтопляемості території,

 • відомості про методи і засоби вимірювань.

 3. Графічні додатки технічного звіту:

 • схема розташування свердловин і ліній розрізів,

 • інженерно-геологічні розрізи,

 • умовні позначення до розрізів.

Чоловський К

bottom of page