top of page

Дозвільні документи на будівництво

Дозвільні документи або дозвіл на будівництво - це комплекс з декількох документів, склад і порядок одержання яких залежить від визначальної характеристики об'єкта - класу наслідків (відповідальності) будівлі або споруди.

Класи наслідків (відповідальності) будівлі або споруди

Класс последствий

    Відмінності будівлі від споруди (визначення згідно ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

https://dbn.co.ua/load/book/17-1-0-1023):

    Споруди – це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, техніки і обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

    Будівлі – це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучих-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних установ і навчальних закладів тощо.

    Для чого потрібен клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди?

    Цей параметр сьогодні визначає, на скільки значущий вихід з експлуатації вашого майбутнього об'єкта щодо безпеки людей, матеріальних і соціальних втрати. Говорячи простими словами, державні органи в сфері будівництва та архітектури дають певні вимоги, в межах яких потрібно проектувати і будувати об'єкти, як за власні кошти інвесторів, так і за гроші державного бюджету, щоб отриманий результат був якісним і відповідав всім чинним нормам.

    Чим більше відповідальніше об'єкт, тим більше стадій його проектування і вимог до них, тим більше погоджувальних процедур для будівництва.

   Яким документом визначається клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди?

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2019 "Визначення класу наслідків будівель та споруд" - Проект на данному этапі  

https://dbn.co.ua/load/normativy/dstu/dstu_n_b_v_1_2_16/5-1-0-1774

    Від чого залежить клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди? Залежить від:

 • можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які (перебувають усередині об'єкта постійно або тимчасово, а також тих, хто перебуває на прилеглій території);

 • можливого матеріального або соціального збитку;

 • важливості об'єкта в історичному сенсі;

 • рівня об'єкта в державному значенні.

Клас наслідків будинків, будівель, спору

Порядок проходження процедур проектування та будівництва для класу наслідків:

СС1
СС2

СС1

    Критерії для класу наслідків СС1

 • Небезпека для людей постійно перебувають - до 50 чол;

 • Небезпека для людей тимчасово перебувають - до 100 чол;

 • Небезпека для людей на прилеглій території - до 100 чол;

 • Матеріальний збиток - до 2500 МРЗП.

    Які об'єкти входять до класу наслідків СС1?

 • одноквартирні приватні будинки;

 • житлові будинки до 4-х поверхів;

 • мобільні будинки;

 • малі громадські будівлі;

 • малі підприємства торгівлі;

 • кафе і ресторани.

    Порядок прохождения процедур проектирования и строительства для класса последствий СС1

 1. Отримання будівельного паспорта або містобудівних умов і обмежень.

 2. Подача повідомлення про початок будівельних робіт.

 3. Проведення технічної інвентаризації та отримання технічного паспорта об'єкта.

 4. Заповнення і подання «Декларації про готовність до експлуатації об'єкта».

 5. Реєстрація права власності нового об'єкта нерухомості або реконструйованих.

СС2

    Критерії для класу наслідків СС2

 • Небезпека для людей постійно перебувають - 51-400 чол;

 • Небезпека для людей тимчасово перебувають - 101-1000 чол;

 • Небезпека для людей на прилеглій території - 101-50000 чол;

 • Матеріальний збиток - 2501-72500 МРЗП.

    Які об'єкти входять до класу наслідків СС2?

 • житлові і громадські будівлі висотою понад більш 73,5 до 100 м;

 • готелі, гуртожитки, офіси;

 • підприємства торгівлі та громадського харчування;

 • спортивні зали;

 • поліклініки.

    Порядок прохождения процедур проектирования и строительства для класса последствий СС2

 1. Отримання містобудівних умов і обмежень.

 2. Розробка технічної та проектної документації.

 3. Проходження експертизи проектної документації.

 4. Отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

 5. Проведення технічної інвентаризації та отримання техпаспорта для об'єкта.

 6. Подача Заяви «Про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката» в ДАБІ, отримання сертифікату.

 7. Присвоєння поштової адреси об'єкта;

 8. Реєстрація права власності на нерухомість.

СС3

    Критерії для класу наслідків СС3

 • Небезпека для людей постійно перебувають - понад 400 чол;

 • Небезпека для людей тимчасово перебувають - понад 1000 чол;

 • Небезпека для людей на прилеглій території - понад 50000 чол;

 • Матеріальний збиток - понад 72500 МРЗП;

 • Об'єкти культурної спадщини.

    Які об'єкти входять до класу наслідків СС3?

 • житлові і громадські будівлі висотою понад 100 м;

 • торгово-розважальні і багатофункціональні центри;

 • університети, інститути, школи;

 • лікарні, госпіталі;

 • великі промислові об'єкти;

 • інфраструктурні об'єкти;

 • пам'ятники архітектури.

    Порядок прохождения процедур проектирования и строительства для класса последствий СС3

 1. Отримання містобудівних умов і обмежень.

 2. Розробка технічної та проектної документації.

 3. Проходження експертизи проектної документації.

 4. Отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

 5. Проведення технічної інвентаризації та отримання техпаспорта для об'єкта.

 6. Подача Заяви «Про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта та видачу сертифіката» в ДАБІ, отримання сертифікату.

 7. Присвоєння поштової адреси об'єкта;

 8. Реєстрація права власності на нерухомість.

СС3
 • Будівлі або споруди присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності) по настанні хоча б однієї з умов;

 • Вважається, що на об'єкті постійно є люди, якщо вони знаходяться там не менше як вісім годин на добу і не менше ніж 150 днів в році. Людьми, які періодично відвідують об'єкт, вважаються ті, що перебувають там не більше трьох годин на добу. Небезпека для життєдіяльності людей є можливе порушення нормальних умов життєдіяльності понад три доби;

 • Обсяги можливого економічного збитку визначається відповідно до методики ДСТУ;

 • Мінімальний розмір заробітної плати (МРЗП) щорічно встановлюється Законом України;

 • Категорії об'єктів культурної спадщини встановлюються відповідно до чинного законодавства;

 • Рівень значення комунікацій та інших інженерних мереж Встановлюється відповідно до чинного законодавства.

Будівельний паспорт і містобудівні умови і обмеження

Стройпаспорт

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (для СС1)

    Що таке будівельний паспорт?

    Будівельний паспорт - це документ, який визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 м2,господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

    Що потрібно для отримання будівельного паспорта?

 1. заяву замовника;

 2. завірена в установленому порядку копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

 3. ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об'єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани об'єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, в тому числі автономного планованих до застосування і т.д.);

 4. проект будівництва (за наявності);

 5. завірена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

    Що входить в будівельний паспорт?

 • пакет документів, наданий замовником;

 • схема забудови земельної ділянки;

 • пам'ятка замовнику індивідуального будівництва.

   Ким видається будівельний паспорт і в які терміни?

Надання будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування та архітектури на безоплатній основіпротягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви та пакета документів, перелік яких визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

    Яким документом регламентується будівельний паспорт?

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page

Наказ "Про затвердження Порядку відачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-11/paran15#n15

Містобудівні умови і обмеження (для СС2, СС3)

    Що таке містобудівні умови і обмеження?

    Містобудівні умови і обмеження (МБУіО) - документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог до проектування і будівництва, в частині визначення умов поверховості та щільності забудови земельної ділянки, меж будівель і споруд від «червоних» ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення.

    Що потрібно для отримання містобудівних умов і обмежень?

 1. заява замовника;

 2. копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію

 3. копія документа, що посвідчує право власності на об'єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника, завірена в установленому законодавством порядку (у разі здійснення реконструкції або реставрації);

 4. викопіювання з топографо-геодезичного плану М1:2000;

 5. виписка з Державного земельного кадастру;

    Що входить до містобудівних умов і обмежень?

 • текстова частина;

 • графічні матеріали.

  Ким видаються містобудівні умови і обмеження і в які терміни?

Містобудівні умови і обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника

 

Містобудівні умови і обмеження чинні до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника.

  Яким документом регламентується містобудівні умови і обмеження?

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page

Переліку об'єктів будівництва, для проектування якіх містобудівні умови та обмеження НЕ Надаються

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1437-17

Градусловия

Експертиза проектної документації

Экспертиза

    Що таке експертиза проектної документації?

    Експертиза - процес перевірки проектної документації з метою визначення якості проектних рішень, відповідності їх завданням на проектування і чинним нормам проектування (будівельним, санітарним, пожежної безпеки і т.д.)

Експертиза проектів будівництва проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади. До проведення експертизи залучаються експерти з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, пройшли професійну атестацію, що проводилася із залученням представників відповідних центральних органів виконавчої влади, і отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

    Які об'єкти підлягають обов'язковій експертизі?

 1. Ті, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, - щодо дотримання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної і т.д . щодо дотримання нормативів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними ожлівостями та інших маломобільних груп населення.

 2. Споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами - в частині міцності, надійності та довговічності будівель і споруд;

 3. споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 000 гривен, - по кошторисної частини проектної документації;

 4. підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на навколишнє середовище" в частині обліку результатів оцінки впливу на навколишнє середовище.

Експертиза не обов'язкова для класу СС1, обов'язкове для - СС2, СС3.

Право на виконання підготовчих і будівельних робіт

Право СС1

Повідомлення про початок будівельних робіт
(для
CC1)

Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах, по класу наслідків СС1, на об'єктах, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику ( в разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після повідомлення про початок виконання будівельних робіт.

 

Виконувати будівельні роботи без повідомлення про початок виконання будівельних робіт забороняється.

 

У разі якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, а також у разі коригування проектної документації на виконання будівельних робіт в установленому законодавством порядку, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю.

 

Замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у поданому ним повідомленні про початок виконання будівельних робіт, і за виконання будівельних робіт без повідомлення.

 

Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт, порядок його подання, форма повідомлення про зміну даних в представленому повідомленні визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page3

Отримання дозволу на виконання будівельних робіт (для СС2, СС3)

Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах будівництва, за класом наслідків СС2 і СС3 наслідками або підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на навколишнє середовище ", підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику після отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт видається органами державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.


При наявності дозволу на виконання будівельних робіт отримання замовником та генеральним підрядником чи підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) інших документів дозвільного характеру для виконання будівельних робіт та видалення зелених насаджень у межах будівельного майданчика не вимагається.

Для отримання дозволу подається заява, до якої додаються:

 1. копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;

 2. копія розпорядчого документа щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду при здійсненні комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної або комунальної власності (замість копії документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою);

 3. проектна документація на будівництво розроблена і затверджена в установленому законодавством порядку;

 4. копія документа, що посвідчує право власності на будівлю або споруду, або згода його власника, завірена в установленому законодавством порядку, на проведення будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації або капітального ремонту;

 5. копії документів про призначення осіб, відповідальних за виконання будівельних робіт, та осіб, які здійснюютьавторський і технічний нагляд;

 6. інформація про ліцензії, що дає право на виконання будівельних робіт, і кваліфікаційні сертифікати;

 7. результати оцінки впливу на навколишнє середовищ у у випадках, визначених Законом України "Про оцінку впливу на навколишнє середовище".

У разі зміни осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, або відповідальних виконавців робіт замовник повідомляє відповідний орган державного архітектурно-будівельного контролю про такі зміни з поданням завірених у встановленому порядку копій документів, що підтверджують зазначені зміни, протягом трьох днів з дня їх настання.​

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page3

Право СС2

Технічний паспорт на нерухомість

Технический паспорт

    Технічний паспорт - документ, складається на основі матеріалів технічної інвентаризації об'єкта нерухомого майна, містить основні відомості про нього (місцезнаходження (адреса), склад, технічні характеристики, план та опис об'єкта, ім'я / найменування власника / замовника, відомості про право власності на об'єкт нерухомого майна, відомості про суб'єкта господарювання, який виготовив технічний паспорт і т.д.) і видається замовникові. Технічний паспорт повинен бути прошитий, пронумерований та скріплений підписом керівника суб'єкта господарювання, який проводив інвентаризацію, а також підписом виконавця робіт і контролера із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;

 

Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна. Бланки

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-01

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Принятие 1

Декларації про готовність до експлуатації об'єкта (для CC1)

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з незначними наслідками (СС1) і об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви.

 

У разі якщо після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт відбулася зміна найменування замовника і / або генерального підрядника і т.д., в декларації про готовність об'єкта до експлуатації, яка подається для реєстрації, вказується нове (змінено) найменування зазначених осіб (якщо по формі декларації їх необхідно вказувати) і зазначенням того, що зміна найменування відбулася в зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства або в зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське общес у. При наявності такого вказівки в декларації про готовність об'єкта до експлуатації орган державного архітектурно-будівельного контролю не має права повертати таку декларацію з підстав різного найменування зазначених осіб в декларації про початок виконання будівельних робіт та в декларації про готовність об'єкта до експлуатації.

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page3

Про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (для CC2, СС3)

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

У разі якщо після видачі дозволу на виконання будівельних робіт відбулася зміна найменування замовника і / або генерального підрядника і / або генерального проектувальника і т.д., в акті готовності об'єкта до експлуатації та в заяві про видачу сертифіката вказується нове (змінено) найменування зазначених осіб (якщо за формою акта і заявою цих осіб їх необхідно вказувати) з вказівки м того, що зміна найменування відбулася в зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства або в зв'язку з перетворенням акціонерного гро ва в інше господарське товариство. При наявності такого вказівки в акті готовності об'єкта до експлуатації та в заяві про видачу сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю не мають права відмовляти у видачі сертифіката з підстави різного найменування зазначених осіб в дозволі на виконання будівельних робіт та в акті готовності об'єкта до експлуатації та в заяві про видачу сертифіката.

 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/page3

Принятие 2

Актуальні бланки на підготовчі та будівельні роботи, а також на прийняття в експлуатацію завершеного стоітельтсва можна знайти на сайті:

https://dabi.gov.ua/blanky-dokumentiv/

Ссылки на актуальные бланки

Бланки на підготовчі та будівельні роботи

Чоловський К

bottom of page